Manja slova Veća slova RSS
Telefon: +382 20 241-071, +382 20 241-075, fax: +382 20 244 - 379 

E-mail: uzzi@uzzi.mrs.gov.me 

Adresa: Jovana Tomaševića 4Upravu za zbrinjavanje izbjeglica čini Sektor za raseljena i interno raseljena lica readmisiju i integraciju, u sastavu kojeg su:
1. Odsjek za raseljena i interno raseljena lica i readmisiju
2. Odsjek za integraciju lica sa odobrenom međunarodnom zaštitom.

U Sektoru za raseljena i interno raseljena lica, readmisiju i integraciju vrše se
poslovi koji se odnose na: pružanje novčane pomoći strancima koji traže međunarodnu zaštitu;
smještaj stranaca kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita i pomoć pri integraciji u društvo;
koordiniranje u ostvarivanju prava na učenje crnogorskog jezika, istorije i kulture; pružanje
pomoći u ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, humanitarnu
pomoć, pravnu pomoć, rad, spajanje porodice i drugih zakonom propisanih prava strancima
kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita; saradnju sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih
nacija za izbjeglice, drugim međunarodnim organizacijama i institucijama, Crvenim Krstom Crne Gore i drugim organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom izbjeglica; organizovanje vaspitnih, obrazovnih i drugih programa; uključivanje u društveni, ekonomski i kulturni život; realizaciju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih dokumenata za rješavanje pitanja izbjeglica; pomoć u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji; kao i druge poslove koji su određeni u nadležnost.
1.U Odsjeku za raseljena i interno raseljena lica i readmisiju, vrše se poslovi koji
se odnose na: realizaciju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih dokumenata za
rješavanje pitanja izbjeglica; pomoć u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom
povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji;
saradnju sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice, drugim
međunarodnim organizacijama i institucijama, Crvenim Krstom Crne Gore i drugimorganizacijama i institucijama koje se bave zaštitom izbjeglica kao i druge poslove koji
su određeni u nadležnost.
2. U Odsjeku za integraciju lica sa odobrenom međunarodnom zaštitom, vrše se
poslovi koji se odnose na: pružanje novčane pomoći strancima koji traže međunarodnu
zaštitu; smještaj stranca kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita i pomoć pri
integraciji u društvo; koordiniranje u ostvarivanju prava na učenje crnogorskog jezika,
istorije i kulture; pružanje pomoći u ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu
zaštitu,obrazovanje, humanitarnu pomoć, pravnu pomoć, rad spajanje porodice i drugih
zakonom propisanih prava strancima kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita;
saradnju sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice, drugim
međunarodnim organizacijama i institucijama, Crvenim Krstom Crne Gore i drugim
organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom izbjeglica; organizovanje
vaspitnih, obrazovnih i drugih programa; uključivanje u društveni, ekonomski i kulturni
život; kao i druge poslove koji su određeni u nadležnost.