Manja slova Veća slova RSSVijesti

16.10.2018.

Saopštenje sa sastanka između Uprave za zbrinjavanje izbjeglica i UNHCR-a

Saopštenje sa sastanka  između Uprave za zbrinjavanje izbjeglica i UNHCR-a Direktor Uprave za zbrinjavanje izbjeglica gospodin Željko Šofranac dana 15.10.2018.godine održao je sastanak sa šeficom kancelarije UNHCR-a u Podgorici gospođom Robertom Monteveki u cilju realizacije obaveza koje Uprava za zbrinjavanje izbjeglica ima shodno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca koji se primenjuje od 1.januara 2018.godine,kao i druge vidove saradnje između Uprave za zbrinjavanje izbjeglica i UNHCR-a.

23.04.2018.

Obavještenje NVO

20.04.2018.

Saopštenje

Saopštenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja-Uprava za zbrinjavanje izbjeglica i nadležni centri za socijalni rad u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova dana 20.04.2018.godine održali su sastanak u cilju upoznavanja obaveza iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reintegracije lica vracenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016-2020 za 2018 i 2019 godinu,kao i rokovima za njihovo ispunjavanje.

05.04.2018.

Javni poziv NVO

31.01.2018.

Analitičke kartice plaćanja sa računa i izdati putni nalozi za upravljanje službenim vozilima

Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Uprava za zbrinjavanja izbjeglica objavljuje podatke o analitičkim karticama i izdatim putnim nalozima

20.03.2017.

PREDAVANJE NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA I POSJETA STUDENATA CENTRU

PREDAVANJE NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA I POSJETA STUDENATA CENTRU

Socijalna radnica Centra Marina Grba je posjetila Fakultet političkih nauka 16.03.2017. godine, i studentima druge godine socijalnog rada održala predavanje o sistemu azila u Crnoj Gori i radu Centra za tražioce azila. Trideset studenata smjera socijalni rad i socijalna politika, u okviru predmeta Socijalni rad u praksi su na predavanju došli do brojnih informacija kao što su: praktični rad sa tražiocima azila, prava i obaveza tražilaca azila, lica sa statusom izbjeglice ili statusom dodatne zaštite u skladu sa Zakonom o azilu, pravila Kućnog reda Centra, Procedure prijema i otpusta tražilaca azila, njihovih psiho-socijalnih potreba, aktivnosti koje se sprovode u Centru, najčešće zemlje porijekla, najčešći razlozi napuštanja zemlje porijekla i dr.

10.02.2017.

SAOPŠTENJE: Ministar Purišić posjetio Centar za tražioce azila u Spužu

SAOPŠTENJE: Ministar Purišić posjetio Centar za tražioce azila u Spužu

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović posjetili su danas, 10.02.2017. godine, Centar za tražioce azila u Spužu, gdje su ih primili direktor Uprave za zbrinjavanje izbjeglica, Željko Šofranac i rukovodilac Centra za tražioce azila, Dušan Jovićević.

01.02.2017.

RADIONICA O ANTI-TRAFIKINGU

RADIONICA O ANTI-TRAFIKINGU

Na radionici su došli do brojnih saznanja počevši od definisanja termina trgovine ljudima, kako da se zaštite i preventivno djeluju te spriječe da i sami postanu žrtve trafikinga.

28.11.2016.

Informacija o analitičkim karticama Uprave za zbrinjavanje izbjeglica

Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Uprava za zbrinjavanja izbjeglica objavljuje podatke o analitičkim karticama za period 14.11 - 17.11.2016. godine