Manja slova Veća slova RSS
>

S A O P Š T E NJ E: Rukovodilac Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama, direktor Uprave za izbjeglice Željko Šofranac i direktor Centra za azilante Duško Jovićević, održali su danas u prostorijama ovog centra radni sastanak

S A O P Š T E NJ E: Rukovodilac Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama, direktor Uprave za izbjeglice Željko Šofranac i direktor Centra za azilante Duško Jovićević, održali su danas u prostorijama ovog centra radni sastanak
Datum objave: 24.07.2014 13:03 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Rukovodilac Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama, direktor Uprave za izbjeglice Željko Šofranac i direktor Centra za azilante Duško Jovićević, održali su danas u prostorijama ovog centra radni sastanak, na kojem je razgovarano o načinima i oblicima buduće saradnje u pravcu implementacije strateskih prioretita državne politike u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. 

Zajednički je konstatovano da je trgovina ljudima, kao oblik organizovanog kriminala, jedan od najgrubljih i najporažavajućih oblika kršenja osnovnih ljudkih prava i da se u cilju unaprijeđenja uspostavljenog sistema borbe protiv ove pošasti moraju dodatno ojačati svi vidovi međuinstitucionalne saradnje, između ostalog i kroz kontinuiranu obuku i edukaciju kadra zaposlenog u nadležnim institucijama o ovom problemu. 

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu organizuju specifične obuke za upošljene u ovom Centru koji su u direktnom kontaktu sa licima koja su tražioci azila, o metodama i tehnikama ranog prepoznavanja potencijalnih i žrtava trgovine ljudima, inicijalnom upućivanju, zaštiti, krivičnom gonjenju počinilaca i reintegraciji žrtava.