Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje NVO

Datum objave: 23.04.2018 08:38 | Autor: uzzi

Ispis Štampaj stranicu
Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, br 7/12) Uprava za zbrinjavanje izbjeglica je, 05.04.2018.godine uputila javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana radne grupe i timova za sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za 2018 i 2019 godinu za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji 2016-2020. 

Rok za dostavljanje predloga predstavnika bio je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Uprave za zbrinjavanje izbjeglica.

Nakon isteka predviđenog roka nije bilo predloženih predstavnika nevladinih organizacija za člana radne grupe.